100_FEEC_ACEA
RENOVACIÓ CUOTA SOCI 2021

Obert termini de pagament de la quota de soci
Ass. Club Esportiu l'Arboç des d'avui fins al 31/01/21.

Les quotes són:
ADULT (NUMERARI): 20 €
JUNIOR: 15 € (Menors de 18 anys, nascuts després de l'1/2/2002)
FAMILIAR: 40 € (Pare + Mare + 2 o 3 fills menors)
FAM. Monoparental: 25 € (Pare o Mare + 1 fill menors)
JUBILAT: 10€ (Jubilats majors de 65a.)


PROCEDIMENT:

Ingressar o fer transferència al compte de l'Associació:

CaixaBank
ES57 2100 0155 9202 0029 3942

Indiqueu Nom, Cognom i NIF. Concepte quota soci 2020.