RENOVACIÓ CUOTA SOCI 2019

Obert termini de pagament de la quota de soci
Ass. Club Esportiu l'Arboç des d'avui fins al 31/01/19.

Les quotes són:
ADULT (NUMERARI): 20 €
JUNIOR: 15 € (Menors de 18 anys, nascuts després de l'1/2/2001)
FAMILIAR: 40 € (Pare + Mare + 2 o 3 fills menors)


PROCEDIMENT:

Ingressar o fer transferència al compte de l'Associació:

CaixaBank
ES57 2100 0155 9202 0029 3942

Indiqueu Nom, Cognom i NIF. Concepte quota soci 2019.